September 1939
War damage
Expulsion
Holocaust
War prisoners
War Victims
Childreen of the wa
War cemeteries
Horses
Communism
Warszawa & other towns
Russia
Life in war time
Collaboration
Warszawa & other towns - WieluńAdd image

W sąsiedztwie pl. Legionów, na rogu ulic Królewskiej i H. Sienkiewicza znajdował się kościół farny pw. św. Michała Archanioła, dawna kolegiata. Wielokrotnie rozbudowywana, posiadała bardzo bogate wyposażenie oraz kaplice zamożnych wieluńskich rodów szlacheckich. W 1424 r. Władysław Jagiełło wydał w niej tzw. edykt wieluński przeciwko husytom, pochowani tu zostali rodzice Jana Długosza. Kościół został zbombardowany, a nastęnie rozebrany w latach II wojny światowej. Jej fundamenty odsłonięto na pocz. l. 90-tych XX w. Obok reliktów fary zachowała się klasycystyczna plebania z 1. poł. XIX w.
W sąsiedztwie p...
Street scene
Street scene...
The town in ruins. The burnt snagogue
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...
The town in ruins.
The town in rui...

...

...

...
[1][2] Next