September 1939
War damage
Expulsion
Holocaust
War prisoners
War Victims
Childreen of the wa
War cemeteries
Horses
Communism
Warszawa & other towns
Russia
Life in war time
Collaboration
War cemeteries - Russian War CemeteriesAdd image

Near Kursk?
Near Kursk?...
Somewhere in Russia
Somewhere in Ru...
Grave of Marian Filczak, rifleman, died in age 28 years. 12.09.1939
Grave of Marian...
Grave of Marian Filczak, rifleman, died in age 28 years. 12.09.1939
Grave of Marian...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Choszcznie.Choszczno (niem. nazwa Arnswalde) na pocz. 1945 r. stało się twierdzą.Zdobycie miasta pochłonęło po obu stronach kilka tysięcy ofiar.Polegli żołnierze ACz spoczywają na wydzielonym cmentarzu .Z czasem chowano tu również poległych, zamordowanych i zmarłych czerwonoarmistów z terenu całego powiatu min ok 100 
z Drawna.
Cmentarz wojenn...
Kock.Cmentarz wojenny żołnierzy SGO Polesie poległych podczas bitwy pod Kockiem w październiku 1939 r.
Kock.Cmentarz w...
Kock.Cmentarz wojenny żołnierzy SGO Polesie poległych podczas bitwy pod Kockiem w październiku 1939 r.
Kock.Cmentarz w...
KockCmentarz wojenny żołnierzy SGO Polesie poległych podczas bitwy pod Kockiem w październiku 1939 r.Grób dowódcy gen dyw.Franciszka Kleeberga.Zmarł w niem. niewoli szczątki sprowadzono do Kocka w 1969 roku.
KockCmentarz wo...
Stargard Szcz.Cmentarz wojenny.Kwatery żołnierzy radzieckich którzy polegli w walkach o miasto.
Stargard Szcz.C...
[1][2][3][4][5][6] Next